"Sapere aude: Incipe." Gosa ser savi: Comença.
Horaci

 

Perfil de Turull Rubinat, Albert
Turull Rubinat, Albert

Informació de contacte

Turull Rubinat, Albert
...
2.29
3470
Concertar per correu electrònic.
Àrea de Filologia Catalana
Unitat de Llengua
Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Fitxa tècnica

Categoria professional

 • Titular d'Universitat

 

Perfil

S'ocupa principalment de qüestions de planificació i política lingüístiques, lexicologia i onomàstica, i també, entre altres, de dialectologia, sociolingüística i història de la llengua.

Tant la seva docència com la seva recerca i les seves publicacions, amb alguna excepció, s'orienten vers aquestes disciplines, entre les quals destaca des de fa més de trenta-cinc anys l'onomàstica: presentació (1989) i publicació (1991) del treball de recerca Els topònims de la Segarra, elaboració de la tesi doctoral La toponímia de les comarques de Ponent (2001, publicada el 2007), direcció del projecte de recerca sobre onomàstica de les Valls d'Àneu (des de 1995, amb un primer volum d'inventari toponímic publicat el 2004 i un d'estudi etimològic el 2020), etc. Participa també en altres grups de recerca, principalment en el marc de l'Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i el Pirineu (UdL), i va elaborar, junt amb Miquel Pueyo, els materials corresponents a l'assignatura Política i planificació lingüístiques de la UOC (2001), de la qual fou consultor durant dos cursos (2001-03).

A banda de la recerca i de la docència, s'ha dedicat sovint a la divulgació del coneixement, amb un gran nombre de conferències arreu del país i a l'estranger, i aparicions puntuals en mitjans de comunicació locals i nacionals. Entre el juny de 2003 i el desembre de 2005 col·laborà en la revista mensual de divulgació històrica Sàpiens amb la secció fixa «Els secrets de les paraules», que va reprendre entre el febrer de 2010 i el gener de 2018 amb «L'origen de les paraules».

Des del desembre de 2017 és membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

 

Docència

 • Onomàstica catalana; onomàstica aplicada
 • Morfologia, lexicologia i lexicografia catalanes
 • Política i planificació lingüístiques
 • Aplicacions de la lingüística
 • Llengua catalana al grau d'Educació Infantil
 • Llengua catalana al grau d'Educació Primària 

(Actualment en comissió de serveis fora de la Universitat.)

 

Publicacions

Llibres

 • Tirant lo Blanc. Propostes didàctiques [llibre col·lectiu]. Barcelona, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1990 (col. Eines de Treball per a l'ensenyament del Català, 9); 118 pàgs.
 • El Modernisme, o l'excepció com a norma [col·lectiu]. Barcelona, Generalitat de Catalunya (Servei d'Ensenyament del Català), 1990 (Unitat didàctica del seminari El Gust per la Lectura 1990-1991: "Literatura Catalana - Literatura Universal. Quatre reflexions"); 83 pàgs.
 • Els topònims de la Segarra. Nuclis de poblament. Diccionari geogràfic i etimològic. Cervera, Centre Municipal de Cultura, 1991 (col. Estudis i Investigacions, 1); 546 pàgs.
 • Introducció a l'onomàstica. Toponímia i antroponímia catalana i general. Actes del cicle de conferències "Onomàstica catalana" (Lleida, abril de 1991) [curador]. Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1994 (col. Quaderns de l'Institut, 7); 95 pàgs.
 • Aportacions a l’onomàstica catalana. Actes del XXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Lleida, 26-28 de novembre de 1999) [curador]. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida, 2003; 799 pàgs.
 • Diversitat i política lingüística en un món global [en col·laboració amb Miquel Pueyo]. Barcelona, Editorial Pòrtic / Editorial UOC, 2003 (col. Àgora – Biblioteca Oberta, 18); 192 pàgs.
 • De Marimanya al Cargol. Inventari toponímic de les Valls d’Àneu [director]. Esterri d’Àneu, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 2004 (col. Quaderns del Consell, 5); 283 pàgs.
 • La toponímia de les comarques de Ponent. Un assaig d’interpretació tipològica. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007 (col. Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, XIII); 343 pàgs. + CD-ROM.
 • Actes del XXXI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a Barcelona (Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004) [curador]. Barcelona, Societat d'Onomàstica, 2011 (= Societat d'Onomàstica. Butlletí Interior, 115 [desembre 2009]); 254 pàgs.
 • Pagus Anabiensis. Origen i significat dels noms de lloc de les Valls d'Àneu. Esterri d’Àneu, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 2020 (col. Quaderns del Consell, 9); 435 pàgs.

 

Articles, capítols de llibre, pròlegs i ressenyes (llengua i matèries afins)

 • "Toponímia de la Segarra: primera aproximació", a Societat d'Onomàstica. Butlletí interior, XIII, Barcelona, 1983, pàgs. 43-51.
 • "Hagiotoponímia a la Segarra", a Miscel·lània cerverina, III, Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1985, pàgs. 11-28.
 • "Coherència i incoherència lingüística, o la necessitat d'un subestàndard propi", a Butlletí de dialectologia nord-occidental, 4, Lleida / Fondarella, 1985, pàgs. 25-29.
 • "Noms i cognoms cerverins del segle XIV", a Miscel·lània cerverina, IV, Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1986, pàgs. 87-106.
 • "Topònims aràbics segarrencs", a Miscel·lània cerverina, V, Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1987, pàgs. 37-41.
 • "D'uns manuals de llengua catalana" [ressenya de: Joan Veny, Introducció a la dialectologia catalana, i de: Germà Colón & A.J. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana; Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986], a Els Marges, 38, Barcelona, 1987, pàgs. 95-100.
 • "Dues qüestions de toponímia general. Tema i comentari. Explicació i especificació", dins: Miscel·lània d'homenatge a Enric Moreu-Rey, vol. III. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988 (Biblioteca Abat Oliba, 66), pàgs. 261-280.
 • "Notes sobre el lleidatà", a Ilerda /Humanitats, XLVIII (segona època), Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1990, pàgs. 201-206.
 • "La toponímia, una eina de coneixement a la punta dels dits", a Àrnica, 4, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, març de 1991, pàgs. 21-24.
 • Ressenya de: Antoni Ferrando (ed.), La llengua als mitjans de comunicació [València, Universitat de València, 1990], a Els Marges, 43, Barcelona, 1991, pàgs. 101-104.
 • Ressenya de: Xavier Lamuela, Català, occità, friülà: llengües subordinades i planificació lingüística [Barcelona, Quaderns Crema, 1987], a Llengua & Literatura, 4 (1990-1991), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans / Curial editors, 1991, pàgs. 513-517.
 • "Els contextos sociolingüístics dels textos literaris" [ressenya de: Jordi Solé i Camardons, Text i context. Lectures des de la sociolingüística; Barcelona, La Magrana, 1991], a Serra d'Or, 387, Montserrat, març de 1992, pàg. 61.
 • "El dialecte, entre naps i cols", a Tirant al blanc. Revista de llengua i literatura, 5, Lleida, Universitat de Lleida, 1992, pàgs. 39-44.
 • "La subestandardització", dins: Isidor Marí (ed.), II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). IV. Àrea 3: Lingüística social. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 1992, pàgs. 607-611.
 • Secció "Dialects and Toponymy" del capítol "Catalan Studies. Language (1989-91)", dins: The Year's Work in Modern Language Studies. Volume 53 (1991). Oxford, The Modern Humanities Research Association, 1992, pàgs. 375-387.
 • "El lèxic i la història de la llengua", a Àrnica, 16, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, setembre de 1993, pàgs. 30-31.
 • "La formació dels topònims", dins: Albert Turull (ed.), Introducció a l'onomàstica. Toponímia i antroponímia catalana i general. Actes del cicle de conferències "Onomàstica catalana" (Lleida, abril de 1991). Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1994, pàgs. 73-94.
 • "Situació dels estudis onomàstics a les terres de Ponent", a Congrés d'Onomàstica. XVII Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica (Barcelona 27-29/2/1992). Actes. Barcelona, Universitat de Barcelona / Societat d'Onomàstica, 1994, pàgs. 113-119.
 • "Els factors popular i oficial en la toponímia urbana (Lleida i Cervera)", a Congrés d'Onomàstica. XVII Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica (Barcelona 27-29/2/1992). Actes. Barcelona, Universitat de Barcelona / Societat d'Onomàstica, 1994, pàgs. 457-465.
 • "Enquesta sociolingüística a l'alumnat d'ensenyament secundari de Cervera", a Miscel·lània cerverina, 9, Cervera, Centre Municipal de Cultura, 1994, pàgs. 105-143.
 • "El lèxic aneuenc de Celestino Pol", a Àrnica, 26, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, setembre de 1995, pàgs. 38-39.
 • "Pròleg", a Esperança Solans, Estudi fonètic sobre la parla de Lleida. Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1996, pàgs. I-IV.
 • "Els models lingüístics" [taula redona, amb Lluís Gimeno, Francesc Vallverdú i Emili Casanova], dins: Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental (Lleida, novembre de 1995). Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1996, pàgs. 57-77.
 • "Model nord-occidental", dins: Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental (Lleida, novembre de 1995). Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1996, pàgs. 108-110.
 • "Mots d'ordre. Notes sobre el Diccionari de l'Institut i el lèxic nord-occidental", a Tirant al blanc. Revista de llengua i literatura, 9, Lleida, Universitat de Lleida, 1996, pàgs. 70-74.
 • "Pròleg", a Xavier García, Biografies de carrers. Materials per a l'estudi de la toponímia urbana de Tàrrega. Tàrrega, Ajuntament de Tàrrega, 1997, pàgs. VII-XI.
 • "Aspectes legals i institucionals de la política i la planificació lingüístiques a les universitats en què és oficial la llengua catalana", a Revista de llengua i dret, 28, Barcelona, Escola d'Administració Pública de Catalunya, desembre de 1997, pàgs. 199-230.
 • Recensió de: Costums de Tortosa, edició a cura de Jesús Massip [Barcelona, Fundació Noguera, 1996], a Revista de llengua i dret, 29, Barcelona, Escola d'Administració Pública de Catalunya, juliol de 1998, pàgs. 393-402.
 • Ressenya de: Catalunya Romànica, volum XXIV [Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997], a Miscel·lània cerverina, 12, Cervera, Centre Municipal de Cultura, 1998, pàgs. 167-176.
 • Comentari de: Josep Pla, "Un de Begur" (Contraban i altres narracions); dins: Comentaris de text. Barcelona, La Magrana, 1999, pàgs. 144-149.
 • "Crònica del XXVI Col·loqui de la Societat d'Onomàstica", a Societat d'Onomàstica. Butlletí interior, LXXXI, Barcelona, juny de 2000, pàgs. 74-78.
 • "Delfí Dalmau, un discurs per retrobar" [ressenya de: Jordi Solé i Camardons, Poliglotisme i raó. El discurs ecoidiomàtic de Delfí Dalmau; Lleida, Pagès, 1998], a Serra d'Or, 489, Montserrat, setembre de 2000, pàgs. 66-67.
 • "Toponímia occitana reduplicada a Catalunya", a Societat d'Onomàstica. Butlletí interior, 84 [Homenatge a Ramon Amigó i Anglès], Barcelona, març de 2001, pàgs. 97-106.
 • "Els topònims Cervera, Lleida i Granyena a l'Onomasticon Cataloniae. Estat de la qüestió i noves perspectives", dins: Àngels Santa (ed.), Jaume Magre en el record. Miscel·lània. Lleida, Ajuntament de Lleida, 2002, pàgs. 347-350.
 • "Contribucions d'Agustí Duran i Sanpere en el camp de la filologia", a Miscel·lània cerverina, 14 [2000-2001], Cervera, Centre Municipal de Cultura, 2002, pàgs. 105-166.
 • "Particularitats fonètiques en una sufixació de tipus col·lectiu a la toponímia de la regió de Lleida", dins: Emili Casanova & Vicenç M. Rosselló (eds.), Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes (València, 18-21 d’abril de 2001) [actes]. València, Denes editorial / Universitat de València, 2002, pàgs. 879-885.
 • Ressenya de: Aitor Carrera Baiget, Toponímia de Bausen e des Quate Lòcs. Estudi sus eth lexic deth Baish Aran [Vielha, Conselh Generau d’Aran, 2001], a Societat d’Onomàstica. Butlletí interior, 89, Barcelona, juny de 2002, pàgs. 52-54.
 • "Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes: València, abril de 2001” [crònica], a Llengua & Literatura, 13, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2002, pàgs. 505-510.
 • "Joan Coromines i el Pirineu", a Àrnica, 56, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, març de 2003, pàgs. 51-66. [Reproduït dins del llibre col·lectiu Nabius. Dossiers de cultura pirinenca. Lleida, Pagès, 2005, pàgs. 269-284.]
 • "Documentació històrica i realitat geogràfica: el cas de Civit", dins: Albert Turull (ed.), Aportacions a l’onomàstica catalana. Actes del XXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Lleida, 26-28 de novembre de 1999). Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida, 2003, pàgs. 785-795.
 • "Els noms oficials de Catalunya" [ressenya de: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya; Barcelona, Generalitat de Catalunya / Institut d'Estudis Catalans, 2003], a Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 29, Barcelona, Direcció General de Política Lingüística, primer quadrimestre de 2004, pàgs. 21-23.
 • "Els altres Campos. Paral·lelismes en la toponímia de tres àrees dialectals del domini català", a Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LI [Miscel·lània Joan Veny, 7], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2005, pàgs. 307-318.
 • "Introducció" [en col·laboració amb Maite Puig], a Miquel Pont, Vocabulari del pagès. Barcelona, Proa, 2005, pàgs. 13-30.
 • "L’ús de la llengua catalana a les universitats de Catalunya: de la precarietat a la incertesa” [en xarxa], a Butlletí virtual del Cercle XXI, 4 [dins el dossier El català a la universitat], 2006.
 • "Toponímia de la Catalunya central a l’obra de Joan Coromines. Noms de lloc del Bages, l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra (amb incursions al sud del Solsonès) tractats a l’Onomasticon Cataloniae", a Societat d’Onomàstica. Butlletí interior, 101 [Actes del XXVII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Manresa, octubre de 2001), I], Barcelona, setembre de 2006, pàgs. 17-51.
 • "El Nomenclàtor dels topònims catalans" [nova ressenya de: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya; Barcelona, Generalitat de Catalunya / Institut d'Estudis Catalans, 2003], a Revista de Catalunya, 220, Barcelona, setembre de 2006, pàgs. 101-106.
 • "L’aportació dels fogatges dels segles XIV, XV i XVI a la toponomàstica catalana", a Estudios Catalanes, 4, Santa Fe (Argentina), Universidad Nacional del Litoral, 2006, pàgs. 95-110.
 • "El debat sempre viu sobre la mort del català" [ressenya de: Miquel Pueyo, El fantasma de la mort del català. Cap a un nou discurs sobre la llengua catalana; Barcelona, Proa, 2007], a Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 128, Barcelona, juliol de 2007, pàgs. 145-150.
 • "Jornades sobre el ribagorçà en homenatge a Joan Coromines” [crònica], a Estudis Romànics, XXIX, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007, pàgs. 238-240.
 • Ressenya de: Jordi Manent, Pompeu Fabra a l’exili (1939-1948) [Barcelona, Proa, 2005], a Llengua & Literatura, 18, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2007, pàgs. 653-657.
 • "La Universitat de Lleida, centre de referència per a l'occità a Catalunya”, a Nabius, 5, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 2008, pàgs. 21-22.
 • Ressenya de: Elvis Mallorquí (coord.), Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des de la lingüística, la història i la geografia [Girona, 2006], a Llengua & Literatura, 19, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2008, pàgs. 512-518.
 • "Pròleg", a Josep Vallverdú, Viatge al segle XX i altres proses. Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 2009, pàgs. 11-15.
 • Ressenya de: Josep M. Boladeras, Les preposicions per i per a i els verbs ser i estar en català nord-occidental [Lleida, 2007], a L'Ull Crític, 13-14, Lleida, Àrea de Filologia Francesa de la Universitat de Lleida, 2009, pàgs. 480-482.
 • "Un balanç i un futur per a l'onomàstica catalana", a Societat d’Onomàstica. Butlletí interior, 115 [Actes del XXXI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Barcelona, 2004)], Barcelona, desembre de 2009, pàgs. 12-15.
 • "Fenòmens precatalans i afinitats occitanes en la toponímia de l'Alt Pallars", dins: Imma Creus & Maite Puig & Joan R. Veny (eds.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009). Volum I: El català i les llengües veïnes. Barcelona, AILLC / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, pàgs. 171-180.
 • "Una visió panoràmica de la toponímia garriguenca", dins: Santi Arbós & Joan Cornudella (eds.), Noves aportacions a l'onomàstica garriguenca i catalana. Actes del XXXVIè Col·loqui de la Societat d'Onomàstica (Les Borges Blanques, 25-26 d'abril de 2009). Juneda, Societat d'Onomàstica / Centre d'Estudis de les Garrigues, 2010, pàgs. 9-27.
 • "Una caracterización de la toponimia pirenaica catalana", dins: Andoni Sagarna & Joseba Lakarra & Patxi Salaberri (eds.), Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina / As luengas d'os Pirineus: passau y presén / Las lengas deus Pireneus: passat e present / Les llengües dels Pirineus: passat i present (XVI Congrés Internacional d'Euskaltzaindia, Iruña, 6-10 d'octubre de 2008). Bilbao, Euskaltzaindia, 2011, pàgs. 1073-1106.
 • "Pròleg", a Josep M. Boladeras, Les preposicions en català nord-occidental. Lleida, Universitat de Lleida / Pagès editors, 2011, pàgs. 11-13.
 • "Tipologia dels noms propis en el Curial e Güelfa" [en col·laboració amb Esperança Ramírez], dins: Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana / Linguistic and Cultural Studies on 'Curial e Güelfa', a 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan, vol. II. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2012, pàgs. 1027-1087.
 • "Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de sikara i de l'origen del topònim Segarra" [en col·laboració amb Joan Ferrer i Jané, David Garcia Rubert, Isabel Moreno i Núria Tarradell-Font], a Revista d'Arqueologia de Ponent, 22, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, pàgs. 37-58.
 • "Pròleg", a Joan Cornudella, Juneda i els seus noms de lloc. Juneda, Fonoll, 2012, pàgs. 11-13.
 • "Sobre el topònim Vinganya o Avinganya (Segrià)", dins: Trinitaris a les terres de Lleida: Els convents d'Avinganya, Lleida, Anglesola i Bellvís. Sant Martí de Maldà, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2012, pàgs. 255-262.
 • "Precisions sobre l'oficialitat de la llengua", a Lo Floc, 204, Riudoms, Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, 2013, pàgs. 18-21.
 • "La Universitat de Lleida: recerca en filologia catalana al Pirineu" [en col·laboració amb Jordi Suïls], dins: Reunió ordinària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Benavarri (14 i 15 de novembre de 2008). Barcelona / Benavarri, Institut d'Estudis Catalans / Centre d'Estudis Ribagorçans / Ajuntament de Benavarri, 2013, pàgs. 39-58.
 • "Jornada d'Onomàstica a Esterri d'Àneu", a Nabius, 11, Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 2013, pàgs. 58-60.
 • "Aspectes singulars de l'onomàstica del Curial e Güelfa" [en col·laboració amb Esperança Ramírez], dins: Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2014, pàgs. 3146-3152.
 • Ressenya de: Miquel Strubell & Emili Boix-Fuster (eds.), Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan [Houndmills, Palgrave MacMillan, 2011], a Llengua & Literatura, 24, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2014, pàgs. 186-192.
 • "Perspectives i prospectiva de la toponímia pirinenca" [taula rodona], dins: L'onomàstica del Pirineu català. III Jornada de la Societat d'Onomàstica (Esterri d'Àneu, 15 i 16 de juny de 2013). Esterri d'Àneu, Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 2014, pàgs. 159-169.
 • "De per què Horta no ha de ser Orta", a Noms. Revista de la Societat d'Onomàstica, 4, Barcelona, 2016, pàgs. 42-44.
 • "Onomàstica i Noms, dues noves publicacions periòdiques de la Societat d'Onomàstica", a Estudis Romànics, XXXIX, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2017, pàgs. 393-397.
 • "Pròleg", a Josep M. Pasqual Palau, Pedres, fites, cases i gent. Tarrés: onomàstica familiar. Tarrés / Juneda, Ajuntament de Tarrés / Fonoll, 2017, pàgs. 9-10.
 • "Dues visites a la Sala de Comalats", a Noms. Revista de la Societat d'Onomàstica, 8, Barcelona, 2017, pàgs. 39-40.
 • "El calidoscopi onomàstic d'Albert Jané", a Noms. Revista de la Societat d'Onomàstica, 9, Barcelona, 2018, pàgs. 38-40.
 • "Commemoració del centenari d'Enric Moreu-Rey a la Universitat de Barcelona (30 de novembre de 2017)" [crònica], a Estudis Romànics, XLI, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2019, pàgs. 670-671.
 • "Potencialitat de les terres occidentals de Catalunya per a un corpus textual del català modern" [en col·laboració amb Esperança Ramírez], a eHumanista/IVITRA, 15, Alacant / Santa Barbara (Califòrnia), 2019, pàgs. 486-501.
 • "Llengua pròpia: llengües impròpies?", a Lo Floc, 229, Riudoms, Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, 2019, pàgs. 26-29.
 • "Les tres fases de l'assumpció nord-occidental de l'estàndard (i viceversa)", a Ítaca. Revista de filologia, 10, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, 2019, pàgs. 179-207.
 • "Onomastics: Personal Names and Place Names" [cap. 15], dins: Joan A. Argenter & Jens Lüdtke (eds.), Manual of Catalan Linguistics (Manuals of Romance Linguistics, 25). Berlín, De Gruyter, 2020, pàgs. 561-580.
 • "Història i terra a la toponímia de la Noguera", dins: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Balaguer (9 i 10 de juny de 2017). Barcelona / Balaguer, Institut d’Estudis Catalans / Paeria de Balaguer, 2020, pàgs. 101-111.
 • "La llengua incerta", dins: M. Carme Junyent (coord.), El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny. Barcelona, Viena Edicions, 2021, pàgs. 171-172. [Publicat prèviament al diari digital Vilaweb (sèrie d’articles El futur del català) l’11 de novembre de 2020.]

 

Informació addicional

Cervera (Segarra), 1963.

Llicenciat en filologia (Universitat de Barcelona – Estudi General de Lleida, 1986) i doctor en filologia catalana (Universitat de Lleida, 2001). Professor de secundària en excedència, i des de 1991 professor de filologia catalana a la Universitat de Lleida, on ha estat també el primer director del Servei de Llengua i Terminologia (1992-1998) i delegat del rectorat per al Servei de Biblioteca i Documentació (2006-2007), entre altres càrrecs generalment vinculats al Departament de Filologia Catalana i Comunicació: coordinador d’estudis entre 1995 i 2001, secretari acadèmic entre 2001 i 2005, i director des del març de 2007 fins al setembre de 2009. Fou també professor consultor de la UOC (2001-2003). Entre setembre de 2009 i juliol de 2011 deixà temporalment la universitat en accedir a la direcció de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), fundació pública de la Diputació de Lleida, i des del juliol de 2021 es troba en comissió de serveis a la Generalitat de Catalunya, amb el càrrec de director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida.

Des del desembre de 2017 és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrit a la Secció Filològica, dins de la qual forma part de la Comissió d'Onomàstica (des del febrer de 2018); ha estat també membre de la Comissió de Lexicografia (entre el gener de 2020 i el juliol de 2021).

És autor de llibres com Els topònims de la Segarra (1991), Diversitat i política lingüística en un món global (junt amb Miquel Pueyo, 2003), La toponímia de les comarques de Ponent (2007), que l’any 2002 va rebre de l’Institut d’Estudis Catalans el premi Joan Coromines, i Pagus Anabiensis. Origen i significat dels noms de lloc de les Valls d'Àneu (2020). Ha publicat nombrosos capítols de llibre, articles i ressenyes sobre onomàstica, dialectologia, sociolingüística i altres disciplines, i ha tingut cura de l’edició de l’Inventari toponímic de les Valls d’Àneu (De Marimanya al Cargol, 2004) i dels volums col·lectius Introducció a l’onomàstica (1994) i Aportacions a l’onomàstica catalana (2003). És autor del capítol dedicat a l'onomàstica ("Personal Names and Place Names") del Manual of Catalan Linguistics (2020), volum 25 de la sèrie Manuals of Romance Linguistics de l'editorial berlinesa De Gruyter.

Ha format part de diversos projectes de recerca, la major part en el si de l’Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i el Pirineu (grup de recerca consolidat de la UdL). Fou membre fundador del Grup d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i el Pirineu, i de l'associació cultural Fòrum L'Espitllera, que presidí entre els anys 2011 i 2015. Ha estat membre de la junta directiva de la Societat d'Onomàstica entre els anys 1997 i 2019, tres dels quals com a vicepresident (2010-2013) i uns altres tres amb la funció de secretari general (2013-2016). És coordinador de la revista de divulgació Noms, d'aquesta Societat, i membre del consell de redacció dels anuaris acadèmics Miscel·lània cerverina (des de 1991), Onomàstica (des de 2014) i Sikarra (coeditor del núm. 1, 2020).

Informació General

Departament

Sessió