Com més equívoques són les paraules, més faciliten la convivència.
Joan Fuster
 
Aquest perfil no existeix o ja no està disponible

Informació General

Departament

Sessió