Estat totalitari? No és això una tautologia?
Joan Fuster
 
Aquest perfil no existeix o ja no està disponible

Informació General

Departament

Sessió