Hi ha dues menes de cristians —dues menes de professar qualsevol ideologia—: els qui es decanten a recordar que "aquell qui no està amb mi està contra mi" (Mat, XII, 30), i els qui es creuen que "qui no està contra nosaltres està amb nosaltres" (Luc, IX, 50)
Joan Fuster
 
Aquest perfil no existeix o ja no està disponible

Informació General

Departament

Sessió