​Els poetes imiten Homer, no la natura.​
Tzvetan Todorov
Perfil de Julià-Muné, Joan
Julià-Muné, Joan

Informació de contacte

Julià-Muné, Joan
...
3.41
973 70 31 77
Concertar per correu electrònic.
Unitat de Llengua
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Fitxa tècnica

Cap d'Unitat

Presentació personal

 • Categoria professional: Titular d'Universitat
 • Interessos i línies generals de recerca: Fonètica descriptiva catalana, Ortologia catalana, Història de la lingüística catalana, Fonètica general, Fonètica anglesa, Lingüística aplicada, Llengua i cultura xineses


Formació acadèmica i titulacions

 • Batxillerat elemental, superior i preuniversitari (Banyoles, Girona, 1961-1969)
 • Maestro Nacional  de Enseñanza Primaria (Girona, 1965-1968; oposicions a l’”escalafón nacional”, 1970); Mestre de català (Girona, 1970)
 • Llicenciat en Filologia Hispànica (UAB, 1974); Llicenciat amb grau (UB, 1982)
 • Titulat en llengua francesa, anglesa i alemanya (Escola d’Idiomes de la Universitat de Barcelona, 1969-1974)
 • Estudis de llengua anglesa (Barcelona, 1972-1974) (Institute of North-American Studies, 1972-73; British Institute, 1973-74)
 • Estudis de traductologia, anglès, rus, suahili i xinès mandarí 
  (Polytechnic of Central London /School of Oriental and African Studies, 1974-76)
 • Diploma in Linguistics (Universitat de Londres, UCL, 1976)
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (Londres, 1976)
 • Certificate in English Phonetics (Univ. Londres, UCL, 1976)
 • Certificate in French Phonetics (Univ. Londres, UCL, 1977)
 • Certificate in Experimental Phonetics (Univ. Londres, UCL, 1978)
 • Master of Arts in Phonetics (Univ. Londres, UCL, 1978)
 • Professor no numerari d’universitat (UB/UdL, 1978-1987)
 • Doctor en Filologia Catalana (UB, 1987)
 • Professor Titular d’Universitat (UB/UdL, 1987-act.)


Gestió docent i de recerca

 • Director de Secció / Departament de Filologia Catalana, UdL (1978-82, 1990-91, 1994-95)
 • Director del Laboratori de Fonètica “Pere Barnils” (UB/UdL, 1983-act.)
 • Director i organitzador d’Estudis de III cicle (doctorat, màster i postgraus: UdL, 1995-2001)
 • Organitzador i codirector del Primer Doctorat Interuniversitari UdL-URV (1998-2001)
 • Director del Grup de recerca en Fonètica (Grup consolidat, DURSI, 2005)


Docència universitària

 • Cicle de llicenciatura:
  · Universitat de Califòrnia (Llengua i literatura espanyoles, 1974)
  · Universitat de Londres (Llengua espanyola, 1976-78)
  · Universitat de Barcelona / Universitat de Lleida (Fonètica i fonologia general i catalana, Història de la lingüística catalana, Lingüística aplicada, Fonètica anglesa aplicada per a professors d’anglès, (1978-2000); Introducció a la llengua i cultura xineses (1994-2001).
  · UCE de Prada de Conflent (1982, 1996)
  · U. d’Estiu (UdL/La Seu d’Urgell, 1994, 1995; URV/Horta de Sant Joan, 2006)
  · Formació continuada del professorat d’ES (anglès i català, UdL, 1980-2006)
  · Universitat Oberta de Catalunya (consultor, 1999-2003: 7 semestres)
   
 • Tercer cicle (UdL)
  · Doctorat (UdL / UdL-URV, 1988-2006)
  · “Màster en Estudis de Lingüística Aplicada Catalana” i Postgraus en lingüística aplicada catalana (UdL, 1995-2001)
   
 • Tercer cicle (altres universitats)
  · Universitat d’Ais de Provença (Occitània, 1982)
  · Universitat Rovira i Virgili (1990-92)
  · Universitat de les Illes Balears (2001, 2003, 2005, 2006, 2007)
  · Universitat Complutense de Madrid, 2002)


Publicacions

1980-1984

 • «XVI Congrés Internacional a Mallorca de Lingüística i Filologia romàniques», Presència (Girona), 536, XVI, 1980, 16-17.
 • «Estudi contrastiu dels oclusius de l'anglès i del català. Un experiment acústic», Estudi General I, 2, 1981, 75-85.
 • TESI de LLICENCIATURAUna contribució a la història de la lingüística catalana: Pere Barnils i Giol (1882-1933) [UB, nov. 1982]
 • «Cartell biobibliogràfic de Pere Barnils». Lleida: Laboratori de Fonètica Experimental, 1982.
 • «Pere Barnils i Giol. Un lingüista oblidat (1882-1933)», Serra d'Or XXV, 1983, 469-472.
 • «Cartes de Pere Barnils a Mossèn Antoni M. Alcover», Els Marges 32, 1983, 81-98.
 • «Els periples dialectològics de Pere Barnils», Butlletí de Dialectologia Nord-occidental 2, 1983, 13-29.
 • «The Birth of  Experimental Phonetics in Spain. Pere Barnils and his Barcelona Laboratories (1913-1933)», Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences, (Utrecht, 1983), 1984,  667-669.
 • (Amb Lai Lok Yee) «Quatre poemes de Li-Du. Assaig de recreació sinològica», Quaderns de Ponent 3-4 (1983): 125-137.
 • Traducció i notes a«Diglòssia» (C.A. Ferguson, «Diglossia»,Word 15 (1959), 325-340), Quaderns de Ponent 3-4 (1983), 85-102.
 • (Ed.) Folia Phonetica. Lleida: Laboratori de Fonètica Experimental, 1984.
 • «Els laboratoris de fonètica a Catalunya: passat i present»,Folia Phonetica, 1984, 181-199.
 • «Pere Barnils i el Primer Congrés de Fonètica Experimental»,Folia Phonetica, 1984, 225-228.
 • «Biobibliografia de Pere Barnils», Folia Phonetica, 1984, 241-244.
 • «Manual de fonètica catalana. Ubi es? (1908-1983)», Folia Phonetica, 1984, 245-252.
 • «El IXè i el Xè Congrés Internacional de les Ciències Fonètiques (Copenhaguen 1979 / Utrecht, 1983)», Folia Phonetica, 1984, 267-274.

 

1985-1993 (1r sexenni reconegut)

 • TESI DOCTORALL’inici de la lingüística catalana. Una aproximació epistolar (1904-1925) [UB, nov. 1986]
 • Mossèn Antoni M. Alcover i l'Obra del Diccionari a la llum dels epistolaris de Barnils, Griera i Montoliu. Tarragona: Diputació Provincial, 1986.
 • «Algunes notes sobre el parlar de Cornellà de Terri», Cornellà de Terri. Pregons i estudis, 1986, 129-139.
 • Glossary Catalan-English / Glossari català-anglès, annex al llibre de Jaume Tió, Curs de català per a estrangers. Vic: Eumo Editorial, 1986.
 • «Pere Barnils i l'Institut d'Estudis Catalans»,  dins Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit 6.
  Barcelona, PAM, 1987, 243-254.
 • (Amb Catherine Wing-Chun) «La poesia xinesa revisitada»,Tirant al Blanc 2 (1989), 56-58.
 • «L'epistolari Schädel-Alcover i l'inici de la lingüística catalana», dins Miscel·lània Jordi Carbonell 2. Barcelona, PAM,  1991, 133-159.
 • «Una experiencia pionera en la edición electrónica, I», Mac Gallery 3 (1991), 4.
  «Una experiencia pionera en la edición electrónica, II», Mac Gallery 4 (1992), 5-6.
 • «Memòries de la fornada del 68», L'ahir i l'avui d'una vocació. Girona: Diputació Provincial, 1993,  387-394. (Reproduït aPublicacions electròniques)

 

1994-1999 (2n sexenni reconegut)

 • «Manuals de fonètica catalana. Unde venitis? Quo vaditis?(1990-1993)», Sintagma 6 (1994), 67-76.
 • «Epistolari de Josep Carner a Mn. Antoni M. Alcover», A. Manent & J. Medina (ed.), Epistolari de Josep Carner 2, 1995, 7-44.
 • «Una experiència pionera en l'edició electrònica a Lleida»,L'Avenir europeu 5 (1995), 37-39.
 • «El projecte DICFON: Diccionari de la pronúncia del català nord-occidental», dins A. Agustí (ed.), El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1996,221-228.
 • «Variació i fonètica», dins M.-R. Lloret & al. (ed.) Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU, 1997, 149-177.
 • «Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997). Cronologia d’una vida i una obra seculars», Tirant al Blanc 10, 1998, 50-55.
 • «Panoràmica històrica dels estudis de fonètica i fonologia catalanes al llarg del s. XX», dins M. À. Pradilla (ed.), El món dels sons. Benicarló: Alambor, 1998, 47-77.
 • (Amb Imma Creus & Rodolf González), «Dialectalismes i diccionaris: entre la tradició i la variació», Sintagma 10 (1998), 61-80.
 • «Variació foneticofonològica. Una aproximació a la diversitat del vocalisme en lleidatà», Caplletra 25 (1998), 23-42.
 • Panoràmica històrica de l'ensenyament de la parla als sords.Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida, 1999 (Eines 36).
 • (Amb J. Achón), Nut i ka. Primària interactiva. Barcelona: Dissenys Interactius, 1999.  (CD)

 

2000-2005 (3r sexenni reconegut)

Llibres
 • L'inici de la lingüística catalana. Bernhard Schädel, Mn. Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans. Una aproximació epistolar (1904-1925). Barcelona: Curial / PAM, 2000.
 • Pere Barnils: l’home, el lingüista i el mestre (1882-1933).Barcelona: PAM. [Premi d’Assaig Carles Rahola], 2000.
 •  (Ed.) Llengua i ràdio. Barcelona: PAM, 2000.
 • (Ed.) (Amb Imma Creus & Sílvia Romero), Llengua i mitjans de comunicació. Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació. Lleida: Pagès, 2000.
 •  (Ed.) Llengua i ús a les Terres de Ponent: criteris i àmbits d’actuació. Lleida: Pagès, 2000.
 • (Ed.) L’ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica. Lleida: Ed. de la UdL, 2000.
 • The Development of Phonetic Sciences in the Catalan-speaking Countries during the Twentieth Century. A Chronological Approach to Phonetic and Phonological Studies of  Catalan.Lleida:Publicacions del Laboratori de Fonètica. Reprinted 2005 (Any Coromines), 2003.
 • El desenvolupament de les ciències fonètiques als Països Catalans durant el s. XX. Aproximació cronològica a la fonètica i fonologia catalanes. Lleida: Publicacions del Laboratori de Fonètica. Reimpressió corregida el 2005 (Any Coromines) , 2003.
 •  Diccionari de Fonètica. Terminologia de les ciències fonètiques.Barcelona: Edicions 62, 2003.
 •  El llenguatge de la ràdio i de la TV. Alzira: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Bromera, 2004.
 • (Amb Imma Creus & Sílvia Romero) El català nord-occidental.Descripció i orientacions ortoèpiques. Amb pròleg de Joan Martí i Castell. Lleida: Pagès (amb CD), 2004.
 • Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel (amb CD), 2005.

 

Capítols de llibres
 • «L’estudi de la radiodifusió catalana», Llengua i ràdio, 2000, 19-34.
 • «Els magazins», Llengua i ràdio, 2000, 125-132.
 • «L’onomàstica a la ràdio: descripció i propostes ortoèpiques»,Llengua i ràdio, 2000, 183-194.
 •  (Amb Imma Creus, Rodolf González & Sílvia Romero), «Aproximació al model de llengua radiofònic lleidatà»,Llengua i ràdio, 2000, 151-163.
 • «Els sons», dins Enciclopèdia de la llengua catalana. (ed. per Francesc Vallverdú). Barcelona: Edicions 62, 2001, 140-153.
 • «Els sons del català», dins Solà, J.; Lloret, M-R; Mascaró, J. & Pérez Saldanya, M. (ed.), Gramàtica del català contemporani, vol. I, 2002, 37-87.
 •  «Estàndard i variació dialectal als mitjans radiofònics nord-occidentals», dins Alturo, N. & Vila, F. X. (ed.),Variació dialectal i estandardització. Barcelona: PPU, 2002, 63-79.
 • «Francesc de Moll i el català nord-occidental»,  dins M. P. Perea (ed.), Francesc de B. Moll a l’inici del segle XXI. Barcelona: PPU, 2003, 97-106.
 • (Amb Imma Creus) «Els (sub)corpus lingüístics del Diccionari de la pronúncia catalana», dins M. Pilar Perea (ed.),Dialectologia i recursos informàtics. Barcelona: PPU, 2004, 237-274.
 •  «Introducció general a l’època i a la lingüística catalana», dins Solà, Joan & Mir, Jordi (ed.), Obres Completes de Pompeu Fabra. Les gramàtiques de 1891, 1898 i 1912 (vol. I). Barcelona / València / Palma: Proa, Edicions 62 / Tres i Quatre / Moll, 2005, 93-153.

 

Articles
 • «Textos que es fan i es desfan: una proposta de pragmàtica aplicada a l'aula», Articles 21, 2000, 61-79.
 •  «La Xina: cultura multimil·lenària», Àrnica 48, 2001, 57-68.
 • «Francesc de B. Moll, lingüista aplicat»,  dins J. Massot (ed.),Miscel·lània Joan Veny 5. Barcelona: PAM, 2004, 117-136.
 •  «Francesc de B. Moll, més enllà de l’autobiografia de l’home dels mots», Serra d’Or (Barcelona) 532 (abril 2004), 76-79.
 • «A propòsit del XV Congrés Internacional de les Ciències Fonètiques (Barcelona, agost 2003)», Estudis Romànics(Barcelona), XXVII, 2005, 253-260.
 • «La tasca gramatical d’Antoni M. Alcover», Llengua & Literatura (Barcelona) 16, 2005, 155-204.
 • «Els diccionaris de pronúncia del català: passat, present i futur», Revista de Filología Románica (Madrid) 22, 2005, 99-120.
 • «Transposicions recreatives en sonets acròstics», Revista de Girona LI, 238, 111-112 [575-576] (setembre-octubre, 2006).
 • «El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana: el centenari d’un projecte nacional», Serra d’Or (Barcelona) 562 (octubre 2006), 29-32.
 • «Les contribucions lingüístiques al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana: planificació de corpusvs. planificació d’estatus», Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca) 82/83, 2006, 183-206.
 • (Amb Imma Creus) «Phonetic Variation in Catalan: the NewDiccionari de la pronúncia catalana», Catalan Review XIX (1-2), 2006, 109-128.
 • «Francesc de Borja Moll i la lingüística nord-americana i hispànica a la llum dels epistolaris mollians», Llengua & Literatura 18 (2007), 135-231.

 

Actes congressos
 • «Pompeu Fabra, 'eurofonetista'», dins Ginebra, Jordi; Martínez Gili, Raül-David & Pradilla, Miquel Àngel (ed.): La lingüística de Pompeu Fabra, vol. I, 2000, 237-256.
 • (Amb Imma Creus) «A New Dictionary of Contemporary Catalan Pronunciation», Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences (Barcelona 3-9 August), vol. I, 2003, 969-972. Australia: Causal Productions (en doble versió: impresa i CD).
 • (Amb Imma Creus) «El paper dels mitjans de comunicació en la configuració de l’estàndard oral (nord-)occidental de la llengua catalana», dins Roviró, Bàrbara; Torrent- Lenzen, Aina & Wesch, Andreas (ed.): Normes i identitats / Normen und Identitäten. Titz (Alemanya): Lenzen, 2005, 111-130.
 •  «L’ortoèpia de l’onomàstica forana», Actes del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, setembre 2003), vol. II, 2007, 217-233.

 

Ressenyes
 • De la fonètica a la fonologia. Les consonants i assimilacions consonàntiques del català de Daniel Recasens & M. Dolors Pallarès (Barcelona: Ariel)», Sintagma 13, 2001, 95-101.
 • «Compleció i ordenació de “La flexió verbal en els dialectes catalans” d’A. M. Alcover i F. de B. Moll de M. Pilar Perea (Barcelona: IEC, 1999)», Estudis Romànics XXIV, 2002, 281-288.
 • «Estudis d’onomàstica de Joan Miralles (Barcelona: PAM, 2003)» Sintagma 15, 2003, 101-104.
 • «Fonètica i fonologia: els sons del català de Pilar Prieto (Barcelona: UOC, 2004; amb CD-ROM)”, Estudios de Fonética Experimental XIV, 2005, 369-380.

 

CD-Rom
 • (Amb Imma Creus) Los sonidos del habla. Proyecto Fonospain.Madrid: CNICE (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), 2002.
 • (Amb Imma Creus & Sílvia Romero) El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques. Lleida Pagès editors, 2004.
 • Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística), 2005.

 

Informació addicional

Cornellà del Terri (Pla de l’Estany), 1950.

És mestre i lingüista. Obtingué el títol de «Maestro Nacional de Enseñanza Primaria» el 1968 i el de Mestre de català el 1970. Llicenciat en Filologia Hispànica (UAB, 1974), obtingué el Diploma de Lingüística i el Màster en Fonètica per la Universitat de Londres (1976 i 1978, respectivament) i es doctorà en Filologia per la Universitat de Barcelona el 1987. Des d’aleshores és professor titular de la Universitat de Lleida, on dirigeix el Laboratori de Fonètica “Pere Barnils” que hi fundà el 1982.


Ha organitzat i dirigit cursos de postgrau i un màster (3 edicions) durant el període 1995-2002 i ha publicat una quinzena d’obres sobre fonètica, història de la lingüística i lingüística aplicada, especialment en els camps de l’ensenyament del català com a L2 i de la llengua dels mèdia orals.


Actualment és el responsable del Grup de Recerca en Fonètica de la UdL (acreditat pel DURSI com a consolidat el 2005), que elabora el Diccionari de la pronúncia del català: nord-occidental, valencià, central, balear. Ha impartit cursos en universitats diverses (UCE, URV, UIB, San Diego [EUA], Universitat de Londres, Ais de Provença [França], Complutense de Madrid, Universitat d’Estiu [URV, UdL]) i dirigeix treballs de recerca relacionats amb les seves línies d’investigació bàsiques: història de la lingüística catalana, ortoèpia dels mèdia orals catalans i fonètica descriptiva del català. També ha organitzat cursos de llengua i cultura xineses durant el període 1994-2001. Li han estat atorgats diversos ajuts i premis, com ara la Beca Manuel de Montoliu (Tarragona, 1985), el Premi Carles Rahola d’Assaig (Girona, 1984); el Premi multimèdia del Ministerio de Educación (Madrid, 2002), junt amb Imma Creus, i el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (2006).

Informació General

Departament

Sessió