És clar que tot això és veritat, però no fa gens cara d'ésser-ho quan és dit com ho diu l'autor, a base de crits i d'afirmacions dogmàtiques i d'amuntegar un confetti de fets no demostrats amb una prodigiosa incapacitat de raonament: No crec que en tot el llibre hi hagi una conjució consecutiva ben aplicada.
Gabriel Ferrater

 

Perfil de Viana San Andrés, Amadeu
Viana San Andrés, Amadeu

Informació de contacte

Viana San Andrés, Amadeu
...
Contacteu amb Secretaria
973 70 2000
Concertar per correu electrònic.
amadeuviana.home.blog
Filologia Catalana i Comunicació
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida
http://amadeuviana.blogs.udl.cat

Fitxa tècnica

Professor d'Universitat

AV [amadeuviana.blogs.udl.cat] (València, 1958) és doctor en filologia catalana (Universitat de Barcelona, 1987), llicenciat en filologia romànica (Universitat de València, 1982) i catedràtic d'Universitat de l’àrea de Lingüística General. Es va doctorar amb una tesi sobre sintaxi catalana i ha desenvolupat la seua tasca docent i investigadora sobre l’anàlisi del discurs i la història de les idees sociolingüístiques. Ha estat professor visitant a la Universitat Catòlica de Lovaina, la Universitat Federico II de Nàpols, la Universitat de Califòrnia a Berkeley i la Universitat de Chicago. Ha estudiat la història social i cognitiva del diàleg, la pragmàtica de la cortesia, i la polèmica del racionalisme i el relativisme. Ha traduït al català Through the Looking Glass (1985) i The Hunting of the Snark (1999), de Lewis Carroll, i ha col·laborat amb articles a Els MargesCaplletra,Llengua & Literatura o Sintagma; ha estat membre de l'IprA i de l’ISHS, i secretari del Club d'amics de la Sàtira X de Juvenal. Entre els autors catalans, ha publicat estudis sobre Joan Fuster, Josep Pla, o Joan Brossa.

És autor (i traductor) de l’aplec de lectures Aspectes del pensament sociolingüístic europeu (Barcelona, 1995), i dels estudis aplegats a Raons relatives (Lleida, 1997), així com de l’assaig Acròbates de l’emoció (Tarragona, 2004), sobre l’humor, el sentit i la conversa. Estudiós de les idees filològiques del napolità Giambattista Vico, ha publicat amb Silvia Caianiello, de l'ISPF d'Itàlia, Vico nella storia della filologia (Nàpols, 2004). En l’àmbit català, ha estudiat l’obra de Joan Lluís Vives i entre 2005 i 2008 va treballar sobre la retòrica i els problemes filològics del Renaixement. Entre 2008 i 2010 va traduir i editar els Quaderns de notes de G. C. Lichtenberg (Girona, 2012). A partir del 2010 ha estat reunint materials sobre les idees de G. Vico i Ch. S. Peirce, a propòsit de l’evolució del llenguatge.

Informació addicional

amadeu.viana@udl.cat

Articles, llibres i capítols de llibres

 • "Sexe, sensualitat i angoixa en la poesia valenciana actual" [amb J. Camarasa] (1981), Lletres de canvi 4 (ps. 5-20) i 5/6 (ps. 46-70), València.
 • Brossa Nova [amb J. Pérez Montaner i M. Granell] (1983), Antologia de poetes valencians, Associació Cultural de Filologia, Universitat de València.
 • "Àlgebra i lingüística" (1983) Xec en blanc 1(ps. 54-57), Facultat de Filologia, Estudi General de Lleida, Lleida.
 • "La teoria dels permisos, les faltes i els favors" (1983), A mos redò, 2/3 (ps. I-XXV), València.
 • "Totes les normes que es fan i es desfan" (1983), Butlletí de dialectologia nord-occidental 2 (ps. 7-12), Fondarella (L'Urgell), Lleida.
 • "Serà un plaer tornar divertit aquest malentès" [pròleg] (1985), en A través de l'espill, Quaderns Crema, "Mínima de Butxaca" 17, Barcelona.
 • "El valencià a l'escola" (1986), L'Ullal 9 (ps. 19-24), Centre d'Investigacions Comarcals Alfons el Vell, La Safor, València.
 • "Normativización" (1986), en Hizkuntza minorizatuen soziologia, J.I. Ruiz Olabuénaga (ed.), "Estudios e Investigaciones", Ttarttalo, ps. 227-234.
 • "De retòrica (o com fer combregar amb rodes de molí)" [amb G. Casals] (1986), Faig 26 (ps. 55-60), Manresa, Barcelona.
 • "Estudis Gramaticals" [ressenya] (1986), Caplletra 1(ps. 98-101), València.
 • "Els discursos sobre el castellà" (1986), Els Marges 38 (ps. 116-117), Barcelona.
 • "Sobre el català col·loquial" (1986), Els Marges 35 (ps. 86-94), Barcelona.
 • "Els cinc rellotges de Martin Joos" (1987), L'Espill 23/24 (ps. 43-59), València.
 • "Codis lingüístics i significació social" (1987), en La diversitat (im)pertinent, El Llamp, Barcelona, ps. 141-154.
 • "Fuster in fabula" (1987), Els Marges 38 (ps. 33-43), Barcelona.
 • "Imitation" [ressenya] (1988), Límits 4 (ps. 111-115), Barcelona.
 • Curs de sociolingüística 2 [amb T. Mollà] (1989), Editorial Bromera, Alzira, València.
 • "Lewis Carroll contra Raymond Chandler" (1989), en Quaderns Crema DEU ANYS, Quaderns Crema, Barcelona, ps. 197-200.
 • "L'el·lipsi d'objecte" (1989), en Miscel·lània J. Bastardas 2, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, ps. 197-200.
 • "Català col·loquial. Aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana" [ressenya] (1989), Els Marges 40 (ps. 121-123), Barcelona.
 • "Sintaxi i discurs" (1989), Caplletra 7 (ps. 83-91), Barcelona.
 • "Sobre simetries" (1990), en Miscel·lània J. Fuster II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, ps. 371-391.
 • "La sintaxi de la conjugació en català" (1990), Caplletra 8 (81-105), Barcelona.
 • "Teletextos" [ressenya] (1990), Revista de Catalunya 46 (ps. 158-159), Barcelona.
 • Curs de sociolingüística 3 [amb T. Mollà] (1991), Editorial Bromera, Alzira, València.
 • "Dominis opacs i oracions adjuntes" (1991), Llengua & Literatura4 (ps. 183-213), Barcelona.
 • "Espanya plurilingüe" [ressenya] (1992), Els Marges 47 (ps. 112-114), Barcelona.
 • "The Use of Latin: the Social Construction of Sociolinguistics" (1992), Sintagma 4 (ps. 23-34), Lleida.
 • "Principis i paràmetres (1981-1991): deu anys de gramàtica generativa" (1993), en Sintaxi: teoria i perspectives, Universitat de Lleida, Lleida, ps. 9-27.
 • Aspectes del pensament sociolingüístic europeu [edició i traduccions] (1994), Barcanova, Barcelona.
 • "La batalla dels llibres de Josep Pla" (1995), Serra d'Or, novembre, Barcelona.
 • "El lloc de la raó dins la lingüística" (1995), Els Marges 54 (ps. 37-50), Barcelona.
 • "Senyals i espills" (1996), Sintagma 8, Lleida.
 • Raons relatives (1997), Universitat de Lleida, Lleida.
 • "Lupus in fabula: la cita y la fantasía" (1996), en Mundos de ficción, J.M. Pozuelo Yvancos & Vicente Gómez (eds.), Universidad de Murcia, Murcia, 1551-1558.
 • "Presentació" (a Llengües en contacte) (1996), Uriel Weinreich,Llengües en contacte, Edicions Bromera, Alzira.
 • "Quina llengua, quina ciència?" (1997), Ressò de Ponent, 150 (1997), 9-11.
 • "Pragmàtica: una qüestió sense estat" [ressenya] (1998),Llengua & Literatura, 9 (1998), 442-445.
 • "El diàleg renaixentista" [ressenya] (1998), Llengua & Literatura, 9 (1998), 543-547.
 • "Lewis Carroll: Jabberwocky 1998" (1998), Els Marges, 62 (1998), 59-62.
 • "Sociolingüística de la llengua catalana" [ressenya] (1999),Revista de Llengua i Dret, 31(1999), setembre.
 • "Els Marges: un quart de segle" (1999), Serra d'Or, 479 (1999), 19-22.
 • "Prefaci" (a The Hunting of the Snark / La caça del Merma) (1999), Editorial Pagès, Lleida, 1999.
 • "Joan Brossa: idees verdes incolores dormen furiosament" (2000), Llengua & Literatura, 11 (2000), 139-196.
 • "La persiana és verda: idees de correcció i estils intel·lectuals" (2001), Caplletra, 29, 121-138.
 • Ahora empieza la historia. Interdependencia y géneros difusos en Vico” (2001), dins Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea, vol. III, Città del Sole, Nàpols.
 • “Temes difícils, estils còmics: el cas de l’humor mèdic”, Discurso y sociedad, 3.3 (2001), 117-144.
 • “Bromas cruciales: el humor ante la enfermedad”, Jano, LXI, 1406 (2001), 20-27.
 • “Les oracions causals i finals” (2002) [amb Jordi Suïls], Gramàtica del català contemporani, J. Solà et al. (eds.), vol. III, Empúries, Barcelona.
 • “Fisuras retóricas. Ironía, analogía y conocimiento lingüístico”, Cuadernos sobre Vico, 13-14 (2001-2002), 233-251.
 • De la vellesa. De l’amistat, Ciceró [ed. amb Maria Paredes], Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, València 2002.
 • “Encomi de Václav Havel”, Revista de Catalunya, 179 (2002), 11-23.
 • “Benet Casablancas. El humor en la música” [reseña], Humor, 16.1 (2003), 110-116; también, Revista de Catalunya, 188 (2003), 102-106.
 • “Cigarretes, Kant i la conversa ordinària. Crítiques al realisme”, Revista de Catalunya, 190 (2003), 9-50.
 • Acròbates de l’emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit, Arola Editors, Tarragona, 2004.
 • Vico nella storia della filologia [amb Silvia Caianiello], Guida, Nàpols, 2004.
 • “Contribució de la sociolingüística a la pragmàtica”, dinsLingüística i gramàtiques, M.R. Lloret & C. Pons (eds.), PPU, Barcelona, 153-172, 2004.
 • “Between cratylism and positivism”, Sintagma, 16, 5-13, 2004.
 • “Retòrica i llenguatge científic”, dins Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat, M. T. Cabré & C. Bach (eds.), IULA, UPF, Barcelona, 143-154, 2005.
 • L’humor en el treball. Salut, crítica i comunicació, ed., Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2006.
 • “Guanyat en el riure” [amb Salomé Ribes], dins El discurs prefabricat II, V. Salvador & L. Climent (eds.), Universitat Jaume I, Castelló, 53-77, 2006.
 • “Nihil in fine”, Els Marges, 80, 19-30, 2006.
 • “L’aigua i l’incomprensible”, Anuari Verdaguer, 14, 83-109, 2006.
 • “Flipping situations and ending plots”, CLAC (revista electrònica), Universitat Complutense de Madrid, 2006.
 • “Ironies de Babel”, dins Joan Fuster: llengua i estil, M. Pérez Saldanya (ed.), Publicacions de la Universitat de València, València, 75-108, 2008.
 • “Asymetry in script opposition”, Humor, 23/4, 505-526, 2010.

Comunicacions i ponències en congressos

 • "De tradendis disciplinis: organització i transmissió del coneixement", per a Joan Lluís Vives: una lectura actual, en1992: l'any de Joan Lluís Vives, Universitat de València, (València, enero de 1992).
 • "Latin and Vernaculars in the XVIIIth Century", XVth International Congress of Linguists, Universidad de Laval (Québec, agosto de 1992).
 • "Arguments against Latin", International Conference on Nations, Languages & the Construction of Europe, European Studies, Universidad Católica de Lovaina (Bélgica, noviembre de 1994).
 • "Lupus in fabula: la cita y la fantasia", VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, Universidad de Murcia (Murcia, noviembre de 1994).
 • "Swift's ironies about conversation: a critique", 5th International Pragmatics Conference, Ciudad de México (México, julio de 1996)
 • "Carroll, Vico, Wolf, Grimm: a portrait of the artist as a young philologist", The Lewis Carroll Phenomenon, Universitat de Cardiff (Cardiff, abril de 1997)
 • “Joking with doctors”, 7th International Pragmatics Conference, Panel on irony and conversation, Budapest, Hongria (juliol de 2000).
 • “La paradoxa de l’acord”, Simposi Internacional Joan Brossa, Barcelona, 2001.
 • “How action scripts talk” [amb A. Gràcia i S. Ribes], 17th Meeting, Society for Text and Discourse, Madrid, 2003.
 • “Riure i la seua expressió com a eines terapéutiques. Una experiència docent”, Humoraula, Primer Encuentro de Investigadores sobre Humor, Fundació Universitat d’Alcalá, Sigüenza (març de 2004).
 • “Acrobats of emotion”, 17th Conference, ISHS, ponència inaugural, Yougnstown, Ohio.
 • “El humor crítico. Una perspectiva desde los patrones subyacentes”, Humoraula IV, Sigüenza, 2006.
 • “Diálogos cómicos: burla y complicidad en el humor conersacional”, IADA, 2009, Barcelona.

Informació General

Departament

Sessió