Si l'home adult enyora la seva infància és perquè no se'n recorda, o perquè se'n recorda malament.
Joan Fuster
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió