Cal obrar per dissociació i no per dissociació d'idees. Una associació és quasi sempre banal. La dissociació descompon i descobreix afinidats latents.

Jules Renard
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió