La consciència històrica és una manera de conèixer-se a si mateix. (...)
Anar cap al passat és anar cap a nosaltres mateixos.
H.G. Gadamer

 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió