Tota grandesa i tota sabiduría radiquen en la minoría. Han existit ministres que tingueren en contra el poble i el rei i es trobaren sols en la realització dels seus plans ambiciosos. La intel.ligència difíclment serà mai popular.
J.W. Goethe
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió