No hauríem de resignar-nos als "objectors de consciència". Uns "objectors d'inconsciència" serien igualment vàlids. Cal fomentar les "objeccions".
Joan Fuster
 
Perfil de Sistac Vicén, Ramon
Sistac Vicén, Ramon

Informació de contacte

Sistac Vicén, Ramon
...
2.33
973 70 31 14
A concertar per correu electrònic.
Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA

Fitxa tècnica

Interessos professionals

Dialectologia romànica, aspectes sociolingüístics del català de la Franja, pallarès i ribagorçà, el català occidental en els registres formals, estandardització de llengües i dialectes en situació minoritzada, fronteres lingüístiques i dialectals versus fronteres polítiques, els parlars pirinencs catalans, aragonesos i occitans.

 

Docència

  • Dialectologia Catalana i Occitana (Facultat de Lletres, grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans, grau de Llengües Aplicades i Traducció)

Publicacions

SISTAC, Ramon

“Conclusions i orientacions per a la planificació lingüística”

Els usos lingüístics a la Franja, 2014[Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística (coord.)] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2017. P 27-31

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/19_Usos_linguistics_Franja_2014.pdf

ISBN: 978-84-393-9553-9

 

SISTAC, Ramon

“No sempre es diu la veritat: el treball de camp en dialectologia per contraposició a la història oral i la sociolingüística”.

El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016). [Giralt Latorre, Javier i María Teresa Moret Oliver (ed.)] Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, p- 21-33.

http://docplayer.es/97302702-No-sempre-es-diu-la-veritat-el-treball-de-camp-en-dialectologia-per-contraposicio-a-la-historia-oral-i-la-sociolinguistica-1.html

ISBN 978-84-16935-66-6

 

SISTAC, Ramon

“Dialectologia dels parlrs dels Pirineus”

Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus [Bastida, C., Bertrana, U., Sistac, R., Villaró, A.] Andorra la Vella, Universitat d’Andorra 2016, p. 15-80

ISBN 978-99920-3-086-8

 

GRÀCIA, A., SISTAC, R.

“Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals. El cas del català a la regió de Ponent i l'Alt Pirineu“.

Travaux/treballs. Qüestions de llengua a la Catalunya del Nord. Questions sur la langue en Catalogne du Nord[Lagarde, Christian; Berthelot, Martine (Eds.)]

Canet de Rosselló (Francia): Éditions Trabucaire, 2016. p. 161-172.

http://www.trabucaire.com/catalogue/

nouveaut%C3%A9s-novetats/q%C3%BCestions-de-llengua-a-la-catalunya-del-nord-questions-sur-la-langue-encatalogne-du>

ISBN 978-2-84974-243-3

 

SISTAC, Ramon

“Lengua, cultura, sentimiento, identidad y ciudadanía en la Franja: ¿un cóctel explosivo o un reto creativo?”.

¿Y después del Diluvio? La sociedad post crisis. II Jornadas Aragonesas de Sociología.

Zaragoza, Asociación Aragonesa de Sociología 2014, págs. 197-218

ISBN 978-84-697-1734-9

 

SISTAC, Ramon

“Vertats relatives: era experiéncia dempús dera recèrca en dialectologia“.

Lengas [En ligne], 81 | 2017, mis en ligne le 27 mars 2017, consulté le 05 juillet 2017. URL : http://lengas.revues.org/1163

DOI : 10.4000/lengas.1163

 

SISTAC, Ramon

“De la construction de la langue à la destruction des dialectes”

L’espace des langues[J.M. Nadal, A.M. Chabrolle & O. Fullana, eds.]

Paris: L’Harmattan, 2014, p. 213-228.

ISBN 978-2-343-03447-8

 

SISTAC, Ramon

“Dinàmica dels Pirineus: llengua i desenvolupament”

Segones Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Andorra (19 i 20 d'octubre de 2007).`[SISTAC, R. Ed.]

pp. 23 - 37. Barcelona, Andorra, Institut d'Estudis Catalans, 2014

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxaArticle.do?idArticle=86193&moduleName=botiga&subModuleName=&idTipusConsulta=citacio

ISBN 9788499652221

 

SISTAC, Ramon (ed.)

Segones Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Andorra : 19 i 20 d'octubre de 2007.Barcelona, Andorra, Institut d'Estudis Catalans, 2014.

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?

moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=21710

ISBN 9788499652221

 

SISTAC Ramon

“Estat i estatuts del català ribagorçà”

Reunió ordinària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Benavarri(14 i 15 de novembre de 2008) [SISTAC, R. (ed.)] . p. 13 - 21. Barcelona Institut d'Estudis Catalans, 2013. http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?

moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=19528

ISBN 978-84-9965-172-9

 

SISTAC, Ramon (ed)

Reunió Ordinària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Benavarri : (14 i 15 de novembre de 2008)

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2013

ISBN 9788499651729

 

SISTAC, Ramon

“La Franja: la perpètua paradoxa”

Serra d’Or,636, 2012, 36-39

ISSN: 0037-2501

 

SISTAC, Ramon

“Dels límits del concepte lingüístic de Mossàrab. A propòsit del romanç andalusí de la Catalunya Nova”.

Monogràfic 'El romanç andalusí a revisió', coordinat per Antoni Ferrando. Caplletra 51 Tardor 2011. Páginas 143 -155. ISSN: 0214-8188

 

SISTAC, Ramon

“Frontera, límit o nexe”.

CREUS/PUIG/VENY, Actes del Quinze Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Lleida 7-11 de setembre de 2009. I vol. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2010: 17-32

 

RIGAU, G., SISTAC, R. & SUïLS, J.

“Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l’occità”.

Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Barcelona: PAM, 2010 : 325 – 340.

 

RIGAU, G., SISTAC, R. & SUïLS, J.

“Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données”

L'apport de Gerhardt Rohlfs (1892-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités. Institut Occitan, 2009.

SBD: 20100616f2010 k y|frey5003 ba

 

SISTAC, R.; VIDAL, JR

Totxets de Camporrells. 30 anys de recuperació d'una tradició popular (1979-2009)

Lleida(España): Grup dels Totxets de Camporrells, 2009.

DL: L-10093-2009

 

SISTAC, Ramon

“The slow death throes of the dialect”.

Transferences. The expression of Extra-Linguistic Processes in the World's Languages.

Vic: Eumo Editorial. 2009. Páginas 107-118. ISBN: 978-84-9766-352-6  

 

SISTAC, Ramon

Menú de degustació: opinions nutrícies sobre la cuina de la llengua

Associació Cultural del Matarranya, Calaceit 2009

ISBN: 8488477589 ISBN-13

 

SUÏLS J, SISTAC R.

“Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau?”.

Ripacurtia. 4, 2006. pp. 43 – 53

http://hdl.handle.net/10459.1/57024

ISSN 1696-8530

 

SISTAC, Ramon

De la llengua a les dents

Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2004.

ISBN 84-88477—39-2

 

SISTAC, Ramon (ed)

De fronteres i mil·lenis: la Franja, any 2001

Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2004.

ISBN 8472837092

 

SISTAC, Ramon

El ribagorçà a l'alta Lliteraels parlars de la vall de la Sosa de Peralta

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1993

ISBN 84-7283-238-4

 

Informació addicional

Ramon Sistac i Vicén

Dialectòleg

 

Professor emèrit de la Universitat de Lleida, on imparteix docència des de 1980, ha estat director del departament de Filologia Catalana (1995-2001) i ha encapçalat (1993-2020) l'Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu, grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Llicenciat (1980) i doctor (1987) en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (premi extraordinari de doctorat de la Facultat de Filologia el 1986-87), és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, vicepresident de la seua Secció Filològica i delegat a Lleida. Forma part de la Comissió de Toponímia del Govern d’Andorra i del Consell Social de la Llengua Catalana. És també vicepresident de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

 

Membre de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la International Society for Dialectology and Geolinguistics, la Societat d’Onomàstica, el Consell Cultural de les Valls d’Àneu i l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, ha estat també conseller de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (1991-1995). Forma part del consell de direcció del projecte Atlas Lingüístic del Domini Català de l’Institut d’Estudis Catalans, del Center for Catalan Studies de la University of California-Santa Barbara i ha estat investigador de la secció catalana de l’Atlas Linguarum Europæ.


Ha publicat nombrosos treballs i ha dirigit projectes de recerca i tesis doctorals sobre dialectologia romànica, aspectes sociolingüístics del català d'Aragó, el pallarès i el ribagorçà, el català occidental en els registres formals, l'estandardització de llengües i dialectes en situació minoritzada, les fronteres lingüístiques i dialectals versus les fronteres polítiques, els parlars pirinencs catalans, aragonesos i occitans, així com nombrosos articles d'opinió i divulgació i una reduïda obra narrativa. Fa traducció literària de l’aragonès modern i ha estat professor d’occità aranès (Institut de Llengües, UdL).


Nascut a Barcelona (1958), resident a Lleida i originari de la Franja (Camporrells, la Llitera), dirigeix l'àrea de Lingüística del Centre d'Estudis Ribagorçans i pertany a la Iniciativa Cultural de la Franja.

 


 

Informació General

Departament

Sessió