El comportament de les "cràcies", de cap a cap de la història, sol coincidir: el prefix és el de menys.
Joan Fuster
 
Perfil de Sistac Vicén, Ramon
Sistac Vicén, Ramon

Informació de contacte

Sistac Vicén, Ramon
...
2.33
973 70 31 14
A concertar per correu electrònic.
Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA

Fitxa tècnica

Interessos professionals

Dialectologia romànica, aspectes sociolingüístics del català de la Franja, pallarès i ribagorçà, el català occidental en els registres formals, estandardització de llengües i dialectes en situació minoritzada, fronteres lingüístiques i dialectals versus fronteres polítiques, els parlars pirinencs catalans, aragonesos i occitans.

 

Docència

  • Dialectologia Catalana i Occitana (Facultat de Lletres, grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans, grau de Llengües Aplicades i Traducció)

Publicacions

SISTAC, Ramon

“Conclusions i orientacions per a la planificació lingüística”

Els usos lingüístics a la Franja, 2014[Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística (coord.)] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2017. P 27-31

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/19_Usos_linguistics_Franja_2014.pdf

ISBN: 978-84-393-9553-9

 

SISTAC, Ramon

“No sempre es diu la veritat: el treball de camp en dialectologia per contraposició a la història oral i la sociolingüística”.

El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016). [Giralt Latorre, Javier i María Teresa Moret Oliver (ed.)] Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, p- 21-33.

http://docplayer.es/97302702-No-sempre-es-diu-la-veritat-el-treball-de-camp-en-dialectologia-per-contraposicio-a-la-historia-oral-i-la-sociolinguistica-1.html

ISBN 978-84-16935-66-6

 

SISTAC, Ramon

“Dialectologia dels parlrs dels Pirineus”

Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus [Bastida, C., Bertrana, U., Sistac, R., Villaró, A.] Andorra la Vella, Universitat d’Andorra 2016, p. 15-80

ISBN 978-99920-3-086-8

 

GRÀCIA, A., SISTAC, R.

“Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals. El cas del català a la regió de Ponent i l'Alt Pirineu“.

Travaux/treballs. Qüestions de llengua a la Catalunya del Nord. Questions sur la langue en Catalogne du Nord[Lagarde, Christian; Berthelot, Martine (Eds.)]

Canet de Rosselló (Francia): Éditions Trabucaire, 2016. p. 161-172.

http://www.trabucaire.com/catalogue/

nouveaut%C3%A9s-novetats/q%C3%BCestions-de-llengua-a-la-catalunya-del-nord-questions-sur-la-langue-encatalogne-du>

ISBN 978-2-84974-243-3

 

SISTAC, Ramon

“Lengua, cultura, sentimiento, identidad y ciudadanía en la Franja: ¿un cóctel explosivo o un reto creativo?”.

¿Y después del Diluvio? La sociedad post crisis. II Jornadas Aragonesas de Sociología.

Zaragoza, Asociación Aragonesa de Sociología 2014, págs. 197-218

ISBN 978-84-697-1734-9

 

SISTAC, Ramon

“Vertats relatives: era experiéncia dempús dera recèrca en dialectologia“.

Lengas [En ligne], 81 | 2017, mis en ligne le 27 mars 2017, consulté le 05 juillet 2017. URL : http://lengas.revues.org/1163

DOI : 10.4000/lengas.1163

 

SISTAC, Ramon

“De la construction de la langue à la destruction des dialectes”

L’espace des langues[J.M. Nadal, A.M. Chabrolle & O. Fullana, eds.]

Paris: L’Harmattan, 2014, p. 213-228.

ISBN 978-2-343-03447-8

 

SISTAC, Ramon

“Dinàmica dels Pirineus: llengua i desenvolupament”

Segones Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Andorra (19 i 20 d'octubre de 2007).`[SISTAC, R. Ed.]

pp. 23 - 37. Barcelona, Andorra, Institut d'Estudis Catalans, 2014

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxaArticle.do?idArticle=86193&moduleName=botiga&subModuleName=&idTipusConsulta=citacio

ISBN 9788499652221

 

SISTAC, Ramon (ed.)

Segones Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Andorra : 19 i 20 d'octubre de 2007.Barcelona, Andorra, Institut d'Estudis Catalans, 2014.

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?

moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=21710

ISBN 9788499652221

 

SISTAC Ramon

“Estat i estatuts del català ribagorçà”

Reunió ordinària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Benavarri(14 i 15 de novembre de 2008) [SISTAC, R. (ed.)] . p. 13 - 21. Barcelona Institut d'Estudis Catalans, 2013. http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?

moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=19528

ISBN 978-84-9965-172-9

 

SISTAC, Ramon (ed)

Reunió Ordinària de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Benavarri : (14 i 15 de novembre de 2008)

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2013

ISBN 9788499651729

 

SISTAC, Ramon

“La Franja: la perpètua paradoxa”

Serra d’Or,636, 2012, 36-39

ISSN: 0037-2501

 

SISTAC, Ramon

“Dels límits del concepte lingüístic de Mossàrab. A propòsit del romanç andalusí de la Catalunya Nova”.

Monogràfic 'El romanç andalusí a revisió', coordinat per Antoni Ferrando. Caplletra 51 Tardor 2011. Páginas 143 -155. ISSN: 0214-8188

 

SISTAC, Ramon

“Frontera, límit o nexe”.

CREUS/PUIG/VENY, Actes del Quinze Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Lleida 7-11 de setembre de 2009. I vol. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2010: 17-32

 

RIGAU, G., SISTAC, R. & SUïLS, J.

“Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l’occità”.

Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Barcelona: PAM, 2010 : 325 – 340.

 

RIGAU, G., SISTAC, R. & SUïLS, J.

“Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données”

L'apport de Gerhardt Rohlfs (1892-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités. Institut Occitan, 2009.

SBD: 20100616f2010 k y|frey5003 ba

 

SISTAC, R.; VIDAL, JR

Totxets de Camporrells. 30 anys de recuperació d'una tradició popular (1979-2009)

Lleida(España): Grup dels Totxets de Camporrells, 2009.

DL: L-10093-2009

 

SISTAC, Ramon

“The slow death throes of the dialect”.

Transferences. The expression of Extra-Linguistic Processes in the World's Languages.

Vic: Eumo Editorial. 2009. Páginas 107-118. ISBN: 978-84-9766-352-6  

 

SISTAC, Ramon

Menú de degustació: opinions nutrícies sobre la cuina de la llengua

Associació Cultural del Matarranya, Calaceit 2009

ISBN: 8488477589 ISBN-13

 

SUÏLS J, SISTAC R.

“Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau?”.

Ripacurtia. 4, 2006. pp. 43 – 53

http://hdl.handle.net/10459.1/57024

ISSN 1696-8530

 

SISTAC, Ramon

De la llengua a les dents

Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2004.

ISBN 84-88477—39-2

 

SISTAC, Ramon (ed)

De fronteres i mil·lenis: la Franja, any 2001

Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2004.

ISBN 8472837092

 

SISTAC, Ramon

El ribagorçà a l'alta Lliteraels parlars de la vall de la Sosa de Peralta

Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1993

ISBN 84-7283-238-4

 

Informació addicional

Ramon Sistac i Vicén

Dialectòleg

 

Professor emèrit de la Universitat de Lleida, on imparteix docència des de 1980, ha estat director del departament de Filologia Catalana (1995-2001) i ha encapçalat (1993-2020) l'Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu, grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Llicenciat (1980) i doctor (1987) en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (premi extraordinari de doctorat de la Facultat de Filologia el 1986-87), és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, vicepresident de la seua Secció Filològica i delegat a Lleida. Forma part de la Comissió de Toponímia del Govern d’Andorra i del Consell Social de la Llengua Catalana. És també vicepresident de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

 

Membre de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la International Society for Dialectology and Geolinguistics, la Societat d’Onomàstica, el Consell Cultural de les Valls d’Àneu i l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, ha estat també conseller de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (1991-1995). Forma part del consell de direcció del projecte Atlas Lingüístic del Domini Català de l’Institut d’Estudis Catalans, del Center for Catalan Studies de la University of California-Santa Barbara i ha estat investigador de la secció catalana de l’Atlas Linguarum Europæ.


Ha publicat nombrosos treballs i ha dirigit projectes de recerca i tesis doctorals sobre dialectologia romànica, aspectes sociolingüístics del català d'Aragó, el pallarès i el ribagorçà, el català occidental en els registres formals, l'estandardització de llengües i dialectes en situació minoritzada, les fronteres lingüístiques i dialectals versus les fronteres polítiques, els parlars pirinencs catalans, aragonesos i occitans, així com nombrosos articles d'opinió i divulgació i una reduïda obra narrativa. Fa traducció literària de l’aragonès modern i ha estat professor d’occità aranès (Institut de Llengües, UdL).


Nascut a Barcelona (1958), resident a Lleida i originari de la Franja (Camporrells, la Llitera), dirigeix l'àrea de Lingüística del Centre d'Estudis Ribagorçans i pertany a la Iniciativa Cultural de la Franja.

 


 

Informació General

Departament

Sessió