És clar que tot això és veritat, però no fa gens cara d'ésser-ho quan és dit com ho diu l'autor, a base de crits i d'afirmacions dogmàtiques i d'amuntegar un confetti de fets no demostrats amb una prodigiosa incapacitat de raonament: No crec que en tot el llibre hi hagi una conjució consecutiva ben aplicada.
Gabriel Ferrater

 

Perfil de Ribes Amorós, M. Salomé
Ribes Amorós, M. Salomé

Informació de contacte

Ribes Amorós, M. Salomé
...
2.34
973 70 31 87
Concertar per correu electrònic.
Unitat de Llengua
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Informació General

Departament

Sessió