Les poques lectures aparten de la vida; les moltes ens hi acosten.
Joan Fuster
 
Perfil de Ribes Amorós, M. Salomé
Ribes Amorós, M. Salomé

Informació de contacte

Ribes Amorós, M. Salomé
...
2.34
973 70 31 87
Concertar per correu electrònic.
Unitat de Llengua
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Informació General

Departament

Sessió