Tota comprensió té lloc en el llenguatge.
H.G. Gadamer
 
Perfil de Suïls Subirà, Jordi
Suïls Subirà, Jordi

Informació de contacte

Suïls Subirà, Jordi
...
2.34
973 70 21 38
Concertar per correu electrònic.
webgrec.udl.es/webpages/personal/cat/000368_suils.filcat.udl.cat.html
Unitat de Llengua
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Fitxa tècnica

Doctor en Filologia Catalana (Universitat de Lleida, 2000). Professor Titular de Sociolingüística Occitana i Dialectologia Romànica.

CV

Algunes publicacions rellevants i projectes en curs

Projecte In Situ (recerca aplicada)

Espai web personal

 

 

Informació addicional

El Pont de Suert (Alta Ribagorça), 1968.

 

Docència i recerca en sociolingüística d'àmbit occità, especialment en relació amb el tractament de l'occità en el sistema aranès d'ensenyament multilingüe, i en dialectologia occitana i catalana en l'àrea pirinenca, amb especial atenció cap a la variació sintàctica com a marc empíric per a la discussió en gramàtica teòrica. Membre de l'Institut d'Estudis Aranesi, on he participat en la redacció de diversos materials (per exemple, "Pronòms relatius",Quadèrn d'Estudi num. 3, Vielha: Institut d'Estudis Aranesi, 2005). He pres part en projectes de recerca com a investigador principal (Elaboración y difusión social del occitano aranés (1998-1999); projecte a través del qual es va implantar la docència d'aranès a la UdL i es van iniciar línies de recerca en àmbit aranès); Memòria oral a l'Alta Ribagorça. Recull, anàlisi i difusió del patrimoni (2004-2006); recull de patrimoni lingüístic i etnogràfic en àmbit ribagorçà), en altres com a membre investigador (El estudio del cambio lingüístico en 'tiempo real' en diversas comunidades de habla catalana anteriormente analizadas en 'tiempo aparente'. Sota direcció de Maria Teresa Turell (UPF)). El darrer projecte, In Situ, es troba en els seus inicis, i s'emmarca en un àmbit teòric ampli.


Entre les publicacions que defineixen les meues línies inicials de treball, alguns articles en revistes com ara Estudis Romànics (“La tasca normativitzadora per a l’occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística”, núm. XXV), Zeitschrift für Katalanistik (“El Pirineu i la construcció nacional: el fet literari gascó a l’inici del segle XX i la seua relació amb l’àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò)”, núm. 17), Treballs de Sociolingüística Catalana (“Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística a partir de l’anàlisi de tres models d’escolarització plurilingüe a la Vall d’Aran”, núm. 16) o Llengua i ús (“Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d’Aran. Comparació entre la situació a l’any 2000 i la situació a l’any 1984”, núm. 22), o algunes obres com a col·laborador (com ara Barès, V.; Lamuela, X.; Suïls, J. & Vergès, F. Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa, Barcelona: Llibres de l'Índex, 2003). Publicacions posteriors figuren al meu cv acadèmic o al meu espai de Researchgate.

Informació General

Departament

Sessió