Cal obrar per dissociació i no per dissociació d'idees. Una associació és quasi sempre banal. La dissociació descompon i descobreix afinidats latents.

Jules Renard
 
Perfil de Gòdia Recio, Iolanda
Gòdia Recio, Iolanda

Informació de contacte

Gòdia Recio, Iolanda
...
2.31
Dijous i divendres, de 19 a 20h.
Unitat de Comunicació
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Fitxa tècnica

Associada

Professora de Fotografia Periodística.

Informació General

Departament

Sessió