Nihil dictum quod non dictum prius, methods sola artificem ostendit, we can say nothing but what had been said, the composition and method is ours only, and shows a scholar.
Robert Burton
 
Perfil de Gòdia Recio, Iolanda
Gòdia Recio, Iolanda

Informació de contacte

Gòdia Recio, Iolanda
...
2.31
Dijous i divendres, de 19 a 20h.
Unitat de Comunicació
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1,
25003 - Lleida

Fitxa tècnica

Associada

Professora de Fotografia Periodística.

Informació General

Departament

Sessió