El comportament de les "cràcies", de cap a cap de la història, sol coincidir: el prefix és el de menys.
Joan Fuster
 
Aquest perfil ja no és disponible.

Informació General

Departament

Sessió