La consciència històrica és una manera de conèixer-se a si mateix. (...)
Anar cap al passat és anar cap a nosaltres mateixos.
H.G. Gadamer

 

Perfil de Grifoll Àvila, Isabel
Grifoll Àvila, Isabel

Informació de contacte

Grifoll Àvila, Isabel
...
2.30
973 70 31 13
Concertar per correu electrònic.
Unitat de Literatura
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1, 25003 - Lleida

Informació General

Departament

Sessió