Hi ha dues menes de cristians —dues menes de professar qualsevol ideologia—: els qui es decanten a recordar que "aquell qui no està amb mi està contra mi" (Mat, XII, 30), i els qui es creuen que "qui no està contra nosaltres està amb nosaltres" (Luc, IX, 50)
Joan Fuster
 
Perfil de Grifoll Àvila, Isabel
Grifoll Àvila, Isabel

Informació de contacte

Grifoll Àvila, Isabel
...
2.30
973 70 31 13
Concertar per correu electrònic.
Unitat de Literatura
Facultat de Lletres
Plaça Víctor Siurana 1, 25003 - Lleida

Informació General

Departament

Sessió