Presentació del llibre de Carlota Benet sobre Josep Maria Benet i Jornet