Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres.
Joan Fuster
 

Informació General

Departament

Sessió