La natura parla i s'expressa.
Hem d'aprendre a escoltar-la i a llegir-la.
Hem de saber interpretar-la.
Perejaume

 

Corregir i augmentar: això és la cultura

Informació General

Departament

Sessió