​Els poetes imiten Homer, no la natura.​
Tzvetan Todorov

Corregir i augmentar: això és la cultura

Informació General

Departament

Sessió