Com que no és obligatori ser raonable la gent se n'aprofita.
Joan Fuster
 

Corregir i augmentar: això és la cultura

Informació General

Departament

Sessió