Les poques lectures aparten de la vida; les moltes ens hi acosten.
Joan Fuster
 

Corregir i augmentar: això és la cultura

Informació General

Departament

Sessió