No hauríem de resignar-nos als "objectors de consciència". Uns "objectors d'inconsciència" serien igualment vàlids. Cal fomentar les "objeccions".
Joan Fuster
 

Corregir i augmentar: això és la cultura

Informació General

Departament

Sessió