No deixaré mai de repetir que l'única raó de ser de la novel.la és: dir allò que només la novel.la pot dir.

Milan Kundera
 

Informació general

A partir del curs 2009-2010, amb l’entrada en vigor del nous títols universitaris de grau dins el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’antiga llicenciatura de Filologia Catalana ha passat a ser el grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans (FCEO). Aquest nou títol per una banda manté l’esperit dels estudis filològics catalans, però alhora comporta el destacat canvi d’ampliar el seu abast d’estudi a la llengua i la literatura occitanes, essent l’occità, a més de la llengua pròpia de la Vall d’Aran, la segona llengua oficial de Catalunya. Amb el títol de grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans els estudiants eixamplen el seu horitzó d'expectatives amb la possibilitat de fer recerca no tan sols en els àmbits de la llengua i la literatura catalanes, sinó també de les occitanes, i se'ls obre un ventall més extens de sortides professionals.

 

Centres docents
 • Facultat de Lletres
 • Edifici del Rectorat. Pl. Víctor Siurana, 1 (25003 Lleida)
 • Tel. 973 702 147 – Fax 973 702 050
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  – www.lletres.udl.cat


Estructura
 • Quatre anys
 • 240 crèdits
 • Principalment els dos primers anys, el grau comparteix assignatures amb altres graus de la Facultat de Lletres
 • 117 crèdits d’assignatures de matèries bàsiques + 63 crèdits d’assignatures obligatòries + 42 crèdits d’assignatures optatives + 9 crèdits de pràctiques + 9 crèdits de Treball de Fi de Grau


Accés
 • Opció PAU LOGSE: Humanitats
 • Opció COU: D Humanisticolingüístic
 • CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
 • Prova d'accés per als més grans de 25 anys.


Descripció dels estudis

Durant els dos primers anys se cursen assignatures de matèries bàsiques i obligatòries, en l'àmbit de la llengua i la literatura, la majoria compartides amb altres graus de la facultat (de 7,5 crèdits):

 • Introducció a la lingüística
 • Recursos expressius i eines informàtiques
 • Fonologia i morfologia
 • Llengua i societat
 • Elements comuns de les llengües romàniques
 • Introducció a la llengua occitana (assignatura pròpia del grau de FCEO)
 • Pragmàtica i anàlisi del discurs
 • Introducció als estudis literaris
 • Crítica literària
 • Literatura i societat
 • Literatura universal
 • Literatura comparada
 • Literatura del segle XX (assignatura pròpia del grau de FCEO)
 • Anglès aplicat a la comunicació científica
 • Ciència i societat
 • Pensament i cultura
 

Els dos anys següents, a banda de dues assignatures de matèria bàsica compartides amb altres títols (de 6 crèdits)

 • Edició de textos
 • Lexicologia aplicada
 

es cursen assignatures obligatòries pròpies del grau de FCEO (de 6 crèdits):

 • Aplicacions de la lingüística
 • Dialectologia catalana i occitana
 • Onomàstica aplicada
 • Sintaxi comparada
 • Política i planificació lingüístiques
 • Literatura medieval
 • Literatura del segle XIX
 • Comentari de textos literaris
 

I en aquests dos darrers anys es cursen també optatives (de 6 crèdits, fins a arribar a 42 crèdits), amb la possibilitat de fer dos itineraris diferents: català i occità, o de combinar assignatures d'ambdós:

 • Occità referencial
 • Aranès
 • Nivells pràctics de llengua occitana
 • Sociolingüística occitana
 • Temes i formes de la literatura occitana
 • Història i cultura occitanes
 • Història social de la llengua cat
 • Normativa lingüística catalana
 • Literatura catalana moderna
 • Literatura catalana contemporània
 • Temes i formes de la literatura catalana
 • Literatura catalana: teoria, història i crítica (títol provisional)
 • Llengua i literatura llatines
 

Els estudiants també han de cursar una d'aquestes matèries optatives (de 6 crèdits) per arribar als 42 crèdits optatius:

 • El llegat cultural grecoromà
 • Francès aplicat a la comunicació científica
 • Formació transversal
 

Finalment, cal realitzar Pràctiques en empresa o institució (9 crèdits) i un Treball de Fi de Grau (9 crèdits).

Sortides professionals
 • Ensenyament de les Llengües Catalana i Occitana
 • Ensenyament de la literatura en llengua catalana i també de l'occitana
 • Realització de projectes d'investigació en el camp lingüístic i literari
 • Planificació i política lingüístiques
 • Edició i correcció de textos
 • Traducció literària i de manuals i tractats cientificotècnics i acadèmics
 • Assessorament lingüístic i literari en institucions públiques i privades, així com en empreses
 • Correcció i redacció de textos en institucions públiques i privades
 • Gestió del patrimoni lingüístic i literari
 • Assessorament lingüístic i literari en mitjans de comunicació 
 • Tallers de creació literària

Continuació a altres estudis de la UdL
 • Grau d'Estudis Hispànics
 • Grau d'Estudis Anglesos
 • Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Informació General

Departament

Sessió