Aquí hi ha, doncs, fonamentalment, una qüestió de dignitat. Després no ens demanin a la gent del carrer que defensem la llengua, perquè no podem. Ha de ser el nostre Govern que planti cara d'una vegada. Han de ser les nostres entitats cíviques, acadèmiques, culturals de tota mena que reaccionin amb contundència. No pas amb l'enèsima nota de premsa. No pas amb una altra taula rodona sobre les enquestes lingüístiques. No pas queixant-se i pidolant com qui no gosa. Cal que diguem a la cara a qui correspongui que no podem tolerar ni un minut més el sarcasme, la mentida, la humiliació, l'afebliment del nostre poble. No podem esperar més. Plantem cara.
Joan Solà, Avui, 28.xii.2006

 

Informació general

A partir del curs 2009-2010, amb l’entrada en vigor del nous títols universitaris de grau dins el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’antiga llicenciatura de Filologia Catalana ha passat a ser el grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans (FCEO). Aquest nou títol per una banda manté l’esperit dels estudis filològics catalans, però alhora comporta el destacat canvi d’ampliar el seu abast d’estudi a la llengua i la literatura occitanes, essent l’occità, a més de la llengua pròpia de la Vall d’Aran, la segona llengua oficial de Catalunya. Amb el títol de grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans els estudiants eixamplen el seu horitzó d'expectatives amb la possibilitat de fer recerca no tan sols en els àmbits de la llengua i la literatura catalanes, sinó també de les occitanes, i se'ls obre un ventall més extens de sortides professionals.

 

Centres docents
 • Facultat de Lletres
 • Edifici del Rectorat. Pl. Víctor Siurana, 1 (25003 Lleida)
 • Tel. 973 702 147 – Fax 973 702 050
 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  – www.lletres.udl.cat


Estructura
 • Quatre anys
 • 240 crèdits
 • Principalment els dos primers anys, el grau comparteix assignatures amb altres graus de la Facultat de Lletres
 • 117 crèdits d’assignatures de matèries bàsiques + 63 crèdits d’assignatures obligatòries + 42 crèdits d’assignatures optatives + 9 crèdits de pràctiques + 9 crèdits de Treball de Fi de Grau


Accés
 • Opció PAU LOGSE: Humanitats
 • Opció COU: D Humanisticolingüístic
 • CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
 • Prova d'accés per als més grans de 25 anys.


Descripció dels estudis

Durant els dos primers anys se cursen assignatures de matèries bàsiques i obligatòries, en l'àmbit de la llengua i la literatura, la majoria compartides amb altres graus de la facultat (de 7,5 crèdits):

 • Introducció a la lingüística
 • Recursos expressius i eines informàtiques
 • Fonologia i morfologia
 • Llengua i societat
 • Elements comuns de les llengües romàniques
 • Introducció a la llengua occitana (assignatura pròpia del grau de FCEO)
 • Pragmàtica i anàlisi del discurs
 • Introducció als estudis literaris
 • Crítica literària
 • Literatura i societat
 • Literatura universal
 • Literatura comparada
 • Literatura del segle XX (assignatura pròpia del grau de FCEO)
 • Anglès aplicat a la comunicació científica
 • Ciència i societat
 • Pensament i cultura
 

Els dos anys següents, a banda de dues assignatures de matèria bàsica compartides amb altres títols (de 6 crèdits)

 • Edició de textos
 • Lexicologia aplicada
 

es cursen assignatures obligatòries pròpies del grau de FCEO (de 6 crèdits):

 • Aplicacions de la lingüística
 • Dialectologia catalana i occitana
 • Onomàstica aplicada
 • Sintaxi comparada
 • Política i planificació lingüístiques
 • Literatura medieval
 • Literatura del segle XIX
 • Comentari de textos literaris
 

I en aquests dos darrers anys es cursen també optatives (de 6 crèdits, fins a arribar a 42 crèdits), amb la possibilitat de fer dos itineraris diferents: català i occità, o de combinar assignatures d'ambdós:

 • Occità referencial
 • Aranès
 • Nivells pràctics de llengua occitana
 • Sociolingüística occitana
 • Temes i formes de la literatura occitana
 • Història i cultura occitanes
 • Història social de la llengua cat
 • Normativa lingüística catalana
 • Literatura catalana moderna
 • Literatura catalana contemporània
 • Temes i formes de la literatura catalana
 • Literatura catalana: teoria, història i crítica (títol provisional)
 • Llengua i literatura llatines
 

Els estudiants també han de cursar una d'aquestes matèries optatives (de 6 crèdits) per arribar als 42 crèdits optatius:

 • El llegat cultural grecoromà
 • Francès aplicat a la comunicació científica
 • Formació transversal
 

Finalment, cal realitzar Pràctiques en empresa o institució (9 crèdits) i un Treball de Fi de Grau (9 crèdits).

Sortides professionals
 • Ensenyament de les Llengües Catalana i Occitana
 • Ensenyament de la literatura en llengua catalana i també de l'occitana
 • Realització de projectes d'investigació en el camp lingüístic i literari
 • Planificació i política lingüístiques
 • Edició i correcció de textos
 • Traducció literària i de manuals i tractats cientificotècnics i acadèmics
 • Assessorament lingüístic i literari en institucions públiques i privades, així com en empreses
 • Correcció i redacció de textos en institucions públiques i privades
 • Gestió del patrimoni lingüístic i literari
 • Assessorament lingüístic i literari en mitjans de comunicació 
 • Tallers de creació literària

Continuació a altres estudis de la UdL
 • Grau d'Estudis Hispànics
 • Grau d'Estudis Anglesos
 • Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Informació General

Departament

Sessió