Coneix-te a tu mateix. Així t'acostumaràs a tractar-te —in mente, és clar— amb una certa displicència.
Joan Fuster
 

Informació General

Departament

Sessió