"Sapere aude: Incipe." Gosa ser savi: Comença.
Horaci

 

Informació General

Departament

Sessió