En moltes coses, però en l'amor particularment, l'experiència pot, o sol, ser un defecte. Per això el primer amor és inoblidable.
Joan Fuster
 

Informació General

Departament

Sessió