Cal obrar per dissociació i no per dissociació d'idees. Una associació és quasi sempre banal. La dissociació descompon i descobreix afinidats latents.

Jules Renard
 

Informació General

Departament

Sessió