Les lliçons dels joves han de consistir molt més en accions que en discursos.
E. Rousseau

 

Informació General

Departament

Sessió