El comportament de les "cràcies", de cap a cap de la història, sol coincidir: el prefix és el de menys.
Joan Fuster
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió