En el temps de la cibernètica, l'important és saber parar una màquina.
Joan Fuster
 

Informació General

Departament

Sessió