"Matar el temps..." Aquesta expressió és tot un programa: ens proposa el temps com un enemic. I potser no hi ha altre camí de salvació.
Joan Fuster
 

Informació General

Departament

Sessió