Hi ha dues menes de cristians —dues menes de professar qualsevol ideologia—: els qui es decanten a recordar que "aquell qui no està amb mi està contra mi" (Mat, XII, 30), i els qui es creuen que "qui no està contra nosaltres està amb nosaltres" (Luc, IX, 50)
Joan Fuster
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió