En igualtat de condicions, diuen —jo no hi entenc—, unes mateixes causes produeixen els mateixos efectes. Probablement. Però no en la història, en la qual els efectes cada vegada són pitjors.
Joan Fuster
 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Informació General

Departament

Sessió