Hi ha qui es pensa que Déu Nostre Senyor s'entretingué modelant els dits d'Adam a fi que, passats els segles, Mozart pogués tocar el piano.
Joan Fuster
 

Biblioteca Literària de Ponent

La col·lecció Biblioteca Literària de Ponent és una iniciativa sorgida des de l’àmbit universitari que respon a la voluntat d’estudi i comprensió del fenomen literari a les terres de Ponent.


El projecte combina alhora la investigació pròpiament dita (recerca bibliogràfica, revisió de dades, valoració d’autors, moviments i corrents estètics, exègesi d’obres i autors i revisió crítica) i la divulgació dels autors i les obres més representatius de la tradició literària local, bàsicament contemporanis, però també de l’època medieval i moderna. D’acord amb aquests pressupòsits, tots els volums de la col·lecció —de gèneres diversos: poesia, assaig, novel·la, teatre...—, inclouen, a més del text o textos seleccionats, un estudi introductori a càrrec del curador del volum, en què es combina contextualització i interpretació subjectiva, una nota sobre l’edició i una bibliografia bàsica i actualitzada.


La BLP es planteja, doncs, com un estat de la qüestió de la creació literària local. Globalment, la col·lecció es proposa de fixar els aspectes centrals de l’aportació de l’«occident català» a la literatura catalana, però té també uns objectius programàtics concrets (inevitablement diversos, com ho són els mateixos volums de la col·lecció): posar a l’abast del públic lector obres de difícil accés o fins i tot inèdites, vindicar l’aportació de determinades panoràmiques de determinats gèneres (com el teatre, per exemple), o donar notícia de la incidència a Lleida dels principals moviments culturals i corrents estètics de la literatura generalitzada.

 

Títols publicats

 

blp1   Joan Duch i Arqués. Poesies
Edició de Joan Cornudella i Olivart
ISBN 84-88645-38-4
     
blp2_thumb   Teatre medieval i modern. Edició de Ramon Miró
ISBN 84-88645-39-2 

 
     
blp3_thumb   Viatges per Ponent
Edició de Joan Ganau
ISBN 84-88645-88-0
     
blp4_thumb   Epistolari de Manuel de Pedrolo I i II
Edició de Xavier García
ISBN 84-89727-97-X
     
blp6_thumb   La Renaixença a Lleida
Edició de Josep Borrell i Paquita Sanvicén
ISBN 84-8409-984-9
     
blp7_thumb   Josep M. Francès. Retorn al sol
Edició de Jordi Solé i Camardons
ISBN 84-8409-986-5
     
blp8_thumb   Josep Carner Ribalta. Anecdotari de la revolució
Edició d'Eva Esteve
ISBN 84-8409-033-7
     
blp9_thumb   Manuel Angelon. Teatre romàntic
Edició de Miquel Maria Gibert
ISBN 84-8409-102-3
     
blp10_thumb   Magí Morera i Galícia. Obra poètica completa
Edició d'Olívia Gassol i Bellet
ISBN 84-8409-170-8
     
blp12_thumb   Joan Santamaria i Monné. Narracions i retrats
Edició de Miquel Viladegut
ISBN 84-8409-170-8
     
blp13_thumb   Ramon Xuriguera. Destins
Edició de Josep Camps
ISBN 84-8409-144-9
     
blp14_thumb   Josep Vallverdú, De Morera i Galícia a Guillem Viladot
ISBN 84-8409-934-2

Dossier de premsa [pdf 83 Kb]
     
blp15_thumb   Guillem Viladot, Ultramemòries i altres relats
Edició de J. Puig i Ribera
ISBN 978-84-8409-255-1
     
blp16_thumb   Jaume Agelet i Garriga, Tria de versos
Edició d’Enric Falguera
ISBN 978-84-8409-254-4

Informació General

Departament

Sessió